Všeobecné podmínky


1. vymenim.com je inzertní server provozovaný fyzickými osobami - Petr Mysliveček, IČ:69741662 a Zbyněk Škubal, IČ:70269599

dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé mohou inzerovat také přímo podnikatelskou činnost, ale pouze v kategoriích REKLAMA v jednotlivých rubrikách a nebo přímo v rubrice REKLAMA a to pouze v případě, že podnikatelskou činnost provádí registrovaně. Zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Ale například realitní kancelář musí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, ...), pouze v rubrice Reklama nebo kategorii reklama dané rubriky. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. Firmám jsou pro reklamní prezentaci jejich služeb a produkrtů, určeny kategorie REKLAMA v daných rubrikách a nebo přímo v rubrice reklama. Vložení inzerce do kategorie REAKLAMA je automaticky zpoplatněno, ale tato se dá dále ještě topovat pro její přední umístění. Více se dozvíte při vkládání inzerátu nebo v nápovědě.

Na inzertním serveru vymením.com je zakázána tato níže uvedená inzerce, vyjíma kategorie REKLAMA v daných rubrikách a rubriky reklama samotné,:

(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;

hubnutí;

Multilevel (MLM) a provizních systémů;

Emailingu a jiných bezpracných výdělků;

prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;

kopírování disket, CD, DVD;

firemní činnosti a zboží na objednávku

opakované inzerce stále stejného nového zboží;

neomezeného množství zboží;

padělků, kopií, napodobenin;

chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.;

dokladů a technických průkazů;

pohonných hmot;

livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;

výkupů;

erotických inzerátů;

eKnih;

půjček, úvěrů a hypoték;

léků a potravinových doplňků;

cigaret.

Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Chcete si vydělat snadno a rychle? Více informací na emailu" atd. Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se.

3. Vložení inzercí na server vymením.com je pro uživatele zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v případě, že chcete svůj inzerát umístit na předních pozicích nebo v kategoriích REKLAMA a rubrice REKLAMA samotné. Toto je doplňkovou funkcí, tzv topováním, čímž se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby vymenim.com - například topování inzerátu pomocí sms.

4. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 1 měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 30. Pokud bude inzerát topovaný, bude umístěn na první pozici v seznamu inzerátů v dané rubrice a kategorii po dobu 8 kalendářních dnů. Po uplynutí tét doby se jeho pozice vrátí na pozici dle data vložení inzerátu. Topovat můžete také dopředu na dvojnásobnou dobu za dvojnásobnou cenu. Více se dozvíte při vkládání inzerátu nebo v nápovědě.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám vymenim.com.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce vymenim.com nebo dobrými mravy.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli serveru vymením.com a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb vymenim.com ani za způsob jakým služby vymenim.com využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb vymenim.com. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb vymenim.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku využívání služeb nebo produktů nabízených či získaných od uživatelů serveru vymenim.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb vymenim.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb vymenim.com věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby vymenim.com mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které vymenim.com nabízí.

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují také reklamy poskytované serverem vymenim.com, nebo reklamy placené uživateli v kategoriích REKLAMA daných rubrik nebo rubrice REKLAMA samotné. Tito uživatelé(registrované společnosti) mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.